Copyright
Sitemap
Contact

Ir. J. BLOEMSMA

Technisch superieur

Jan is geboren op 2 november 1899 in Kutoardjo op midden Java in Nederlands-Indië. Hij komt uit Soerabaja op 24 juni 1919 naar Den Haag en gaat in september 1919 aan de TU in Delft studeren en zal in 1920 ook in Delft gaan wonen.

Op 3 juli 1920 haalt hij zijn propedeuse examen in Delft in de elektrotechniek. Op 1 februari 1924 wordt hij Ingenieur. Vertrekt daarna naar Parijs en wordt daar als eerste Nederlander Radio Ingenieur aan de École Supérieur d' Électricité. Komt op 23 april 1926 naar Den Haag terug.

Hij en L.W. van der Heem werken samen bij een cursus voor de verbindingsdienst . Hij was eerst Vaandrig in het leger later 2e luitenant (8 juli 1926) en daarna 1e luitenant (18 juni 1930) tenslotte reservekapitein bij de Genie (2 februari 1939). Hij neemt via regelmatige herhalingsoefeningen actief deel aan de voorbereidingen voor de verdediging van ons land .

Start het bedrijf "van der Heem & Bloemsma" op 1 mei 1926 en vertrekt uit het bedrijf in september 1928. Hij gaat op 22 november 1928 in Eindhoven wonen en vertrekt vandaar naar China voor Philips, na in Berlijn drie maanden Russisch te hebben gestudeerd bij Berlitz. Woont in Sjanghai en trouwt op 14 maart 1931 in Harbin met Iraida Nicolaida Melnikova (geboren 30 december 1911 te Tomsk Rusland en overleden in Den Haag op 1 juli 1993). Beiden krijgen op 24 augustus 1931 een dochter Iraida C. Bloemsma en gaat op 4 mei 1931 op de Mient 55 in Den Haag en later op Mient 499 wonen.

Daar gaat hij zich volledig toeleggen op lesgeven aan servicemedewerkers op een eigen school in Den Haag , en aan de MTS aan de Sneeuwbalstraat in Den Haag. Hij is redacteur van Radiocentrum (1935) en publiceert artikelen in dit radiotijdschrift en is in 1936 als geluidstechnicus voor Siemens verbonden aan de filmstudio's van "Filmstad" in Den Haag. Jan overlijdt op 6 april 1986 in Den Haag.

Bloemsma redacteur Radiocentrum 1 okt 1935
Bloemsma redacteur Radiocentrum 2 feb 1935
Bloemsma redacteur Radiocentrum 3 aug 1935
Bloemsma redacteur Radiocentrum 8 jan 1935
Bloemsma redacteur Radiocentrum 18 apr 1935
Bloemsma redacteur Radiocentrum 19 feb 1935
Bloemsma Filmstad Ir. 26 maart 1936
Bloemsma briefwisseling luidspreker met Universiteit in Parijs 1935
Artikel J. Corver over radioschool van Bloemsma 9 september 1938
Bloemsma examinator 12 januari 1948

Zijn vader is Anne Bloemsma (Franeker geboren 12 december 1872 en overleden 23 december 1952) en op 22 december 1898 te Rotterdam gehuwd (akte 195 / 2313) met Philippina Bohré (geboren te IJsselmonde in 9 maart 1870 en overleden 15 september 1939 . Ouders van vader Anne Bloemsma zijn Jan Bloemsma en mevrouw Geertje Wierdsma. De ouders van de Mw. P. Bohré zijn Philippus Bohré en mevrouw Ida Cornelia Pas. Jan heeft nog een jongere broer, Dr. Philip Bloemsma die o.a. arts was in Palembang in Nederlands-Indië.


P.H.J. VAN DER HEEM

Pater familias

Pieter is geboren op 31 augustus 1875 en overleden op 30 mei 1933 (57 jaar oud). Is Majoor in het leger en na zijn pensionering werkzaam in de bouwnijverheid, onder andere betrokken bij de ontwikkeling van het korrelbeton, samen met de directeur van Publieke Werken in Den Haag zijn zwager, de architect W. Greve. De radiofabriek begint in zijn woonhuis, aanvankelijk in een houten schuur in de achtertuin, en later wordt ook in zijn huis een "toonzaal" voor radiotoestellen ingericht.

P.H.J. van der Heem in uniform
Artikel overlijden in Het Vaderland 3 juni 1933
Artikel in Het Vaderland 31 dec 1933
Overlijdens advertentie in Het Vaderland 1 juni 1933

Niet alleen zijn twee kinderen Jan en Julia van der Heem, maar ook zijn jongste broer Leo zullen nauw bij het bedrijf betrokken raken. Zijn ouders zijn de heer Pieter Hendrik van der Heem (restaurateur van meubelen) en Mevrouw Engelina Maria Johanna de Koning. Deze laatste genoot indertijd enige bekendheid als exploitant van de stationsrestauratie te Schiedam.L.W. VAN DER HEEM

Ras ondernemer

Leo (Leonardus Wilhelmus) wordt geboren op 20 december 1893 te Den Haag is daar na een lange ziekte ook overleden, op 26 oktober 1962.
Hij woont tijdens zijn jeugd in Schiedam en bezoekt daar de H.B.S. Hij is niet briljant, wel zelfstandig, een beetje vechtersbaas en erg handig met knutselen. Hij zat in het leger, bij de Grenadiers en Jagers, genoot zijn vooropleiding in Groningen en later de hoofdopleiding in Kampen. Wordt op 16 september 1919 tweede luitenant bij het 15 e regiment infanterie, precies 4 jaar later wordt hij bevorderd tot eerste luitenant der Infanterie (Grenadiers 15 R.I. en 9 R.I.).

Leo is tweeëndertig jaar oud als het bedrijf wordt gestart. Hij is de jongste broer van P.H.J. van der Heem en via het leger een kennis van medeoprichter Ir. J. Bloemsma. Leo heeft, zeker door het jong overlijden van zijn broer, lang als algemeen directeur leiding gegeven aan het snel groeiende bedrijf.

Het is voor hem niet altijd gemakkelijk geweest, vooral in de oorlog ondervond hij erg veel problemen rondom het wel of niet produceren van goederen voor de bezetter. Bekende oorlogsproducten zijn de Knijpkat en de Majo kachel. De Knijpkat is een zaklamp zonder batterij die werkt door er in te knijpen. Alle "groene knijpkatten" werden bij van der Heem gemaakt. Leo heeft gedurende de oorlog erg veel gedaan om een deel van de joodse personeelsleden binnen het bedrijf aan het werk te houden. Hij is gedurende de oorlog van 1940 tot 1947 directeur geweest van R.S. Stokvis & Zonen NV te Rotterdam. Was ook verantwoordelijk voor de voedsel voorziening in Den Haag in de hongerwinter 1944 / 1945 . Werd op 29 april 1949 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij is later bevorderd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw .

L.W. van der Heem, 1948, toespraak bij 20 jarig bestaan van Cellulose Lak Fabriek / Metawa in Tiel
L.W. van der Heem, 18 januari 1957, dankwoord tijdens de begrafenis van Jan van der Heem
L.W. van der Heem, 14 januari 1958, toespraak bij onthulling borstbeeld Jan van der Heem

Op 20 december 1953 werd hij zestig jaar.

Het LWH-tje speciale uitgave van VDH-tje
L.W. van der Heem 60 jaar a
L.W. van der Heem 60 jaar b
L.W. van der Heem 60 jaar c
L.W. van der Heem VDH-tje overleden 26 oktober 1962
L.W. van der Heem - ten afscheid
Krantenknipsels perscommuniqué
Radiowereld 13 november 1962
in memoriam L.W. van der Heem
Herdenkingsdienst perscommuniqué
Overlijdensadvertenties
VDH-tje 9 november 1962
Herdenkingsdienst


L.W. van der Heem, Opening fabriek Maanweg 14 juli 1939 (slot in kleur)
L.W. van der Heem, Rijkspolitie schenkt Erres KY 647 radio's aan N.I.W.I.N. voor leger in Indië september 1947


Leo is actief geweest als commissaris bij verschillende bedrijven onder andere:

- ENAF (Eerste Nederlandse Auto Rijwielen fabriek).
- Machine fabriek Frans Smulders NV.
- G. Watson's & Zoon's Vijlenfabriek & Slijperij (J. van Randwijk president commissaris).
- Cellulose lakfabriek Tiel.
- Beschermheer Harmoniekapel Forum Hadriani te Voorbrug.
- Gerritsen & van Kempen te Zeist, fabriek van gouden en zilveren werken, het latere van Kempen & Begeer
- president commissaris P.E. Briët.
- Haghefilm NV oprichter Willy Mullens .
- Industrie te Vaassen (president commissaris Th. Ligthart).
- J.C. van Straaten liften en machine fabrieken (Mr. J.H. Hehewerth).
- De Wit's textielfabrieken te Helmond (Ir. W.H.F. Coebergh).
- Bestuurslid van de Vereniging tot Behartiging der Belangen van de Radiohandel (V.B.B.R. 1929).

L.W. van der Heem is op 7 augustus 1959 in Den Haag gehuwd met mevrouw (Mary) Maria Theodora Adriana Vos geboren 6 oktober 1898 en overleden 29 mei 1981. Zijn ouders zijn de heer Pieter Hendrik van der Heem (restaurateur van meubelen) en Mevrouw Engelina Maria Johanna de Koning. Deze laatste genoot indertijd enige bekendheid als exploitant van de stationsrestauratie te Schiedam.


J. VAN DER HEEM

Jong talent

Jan is geboren op 13 augustus 1907 te Den Haag en overleden in Voorburg op 14 januari 1957 . Hij zat na de lagere school op het Thorbecke lyceum in de Theresiastraat in Den Haag. Jan ging als achttienjarige al snel aan het werk onder andere bij de Radiofabriek van de heer Herman Verseveldt (1892-1960) aan de Bijlandstraat 188 in Den Haag . Dit was een ervaring die hem zeker later goed van pas is gekomen binnen het bedrijf. Dit bedrijf was een onderdeel van de kantoorboekhandel op de Herengracht in Den Haag.

Naast zijn werkzaamheden binnen de Radiofabriek is Jan ook zeer actief geweest voor het bedrijfsleven in de Haagse regio. Hij was onder andere sinds 1951 voorzitter van de Haagsche Kamer van Koophandel. Jan was tevens bestuurslid van, de Vereniging van Kamers van Koophandel in Nederland, de Nederlandse vereniging voor Hoger Onderwijs in Economische wetenschappen, het Koningin Wilhelmina fond, het Technologisch Instituut voor Zuid Holland, de Raad van advies voor het Nederlands Instituut voor personeelsleiding in Driebergen, de Haagse kring van werkgevers, Commissie van Werkeloosheid en lid van de commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs te Voorbrug.Rouwkaart
Overlijdens advertenties
Artikelen overlijden J. van der Heem
Bedank kaart

Jan werd op 29 april 1954 Officier in de orde van Oranje Nassau en was gehuwd met Mevrouw T. van der Heem-Visser (geboren 11 mei 1919 te Den Haag en overleden te Voorbrug 7 december 2002) . Ze hebben twee kinderen. Jan is de enige zoon van de oprichter de heer P.H.J. van der Heem en Mw. C. G. van der Heem-Hemmes van Zoetendaal.

Er zijn van de begrafenis uit de aula op "Oud Eik en Duinen", van de herdenking in het gebouw van de Kamer van Koophandel en van het aanbieden van het borstbeeld in de parterre hal van het van der Heem gebouw aan de Maanweg in Den Haag geluidsfragmenten bewaard gebleven.

geluid 18 januari 1957 gehele begrafenis en in Kamer van Koophandel en onthullen beeld Jan van der Heem

geluidsfragment 18 januari 1957 begrafenis rede J. van Randwijk
geluidsfragment 18 januari 1957 begrafenis rede (Hr. Beekman ?)
geluidsfragment 18 januari 1957 begrafenis rede Hr. Lourier voorzitter Centrale Ondernemingsraad
geluidsfragment 18 januari 1957 begrafenis rede Ir. F.J. Philips
geluidsfragment 18 januari 1957 begrafenis Dominee Dr. W. Aalders
geluidsfragment 18 januari 1957 begrafenis "Onze Vader" Dominee Dr. W. Aalders
geluidsfragment 18 januari 1957 begrafenis dankwoord L.W. van der Heem
geluidsfragment 17 januari 1957 herdenking Kamer van Koophandel rede Mr. J.M. van Bosse
geluidsfragment 17 januari 1957 herdenking Kamer van Koophandel rede Mr. K.P. van der Mandele
geluidsfragment 14 januari 1958 aanbieden borstbeeld rede J. van Randwijk
geluidsfragment 14 januari 1958 aanbieden borstbeeld dankwoord L.W. van der Heem.


J. van der Heem, 20 september 1947
J. van der Heem, proefrit voor de deur 1947 Maanweg