Copyright
Sitemap
Contact

Ir. P.G. ZAAIJER

Hij was technisch directeur van der Heem NV. Piet is in dienst gekomen van het bedrijf op 29 maart 1932 als ingenieur in het radiolaboratorium ontwierp daar als eerste radio de KY 126. In 1934 werd hij hoofd van de ontwerpgroep. Op 28 november 1940 werd hij benoemt tot onderdirecteur belast met de leiding van de fabriek. Later na zijn pensionering was hij nog lang actief in de kunsthandel. Hij is overleden 15 januari 1992. De heer Zaaijer was gehuwd met Emmy Zaaijer-Hannesen het echtpaar heeft een dochter.
jubileum 25 jaar
jubileum 40 jaar a
jubileum 40 jaar b
speech en foto opening fabriek in Sneek 11 juni 1964.


L.C.M.J. Gussenhoven

De heer (Louis) Gussenhoven is geboren op 7 maart 1909 te Den Haag, als zoon van de bekende banketbakker L.J. Gussenhoven, in de Wagenstraat 125, Den Haag en mevrouw M.A. Schrönen. Op 1 augustus 1920 is de familie verhuisd naar de Emmastraat 23 te Den Haag.

Na het doorlopen van de H.T.S. in Den Haag is de heer Gussenhoven in dienst gekomen bij de Internationale Automobiel Maatschappij NV Pletterijkade (hoek Scheldestraat) te Den Haag, eerst voor de verkoop van Studebaker automobielen, later als directeur verkoop. Op 1 februari 1941 trad de heer Gussenhoven in dienst als onderdirecteur van van der Heem NV. Op 15 februari 1957 werd hij directeur, tot zijn vertrek in 1966 (benoeming 1941) .


Toespraak personeel 28 december 1961
Toespraak personeel december 1964Naast zijn werk voor van der Heem NV is de heer Gussenhoven actief geweest als : Commissaris van de Internationale Automobiel Maatschappij NV te Den Haag, R.S. Stokvis & Zonen NV. te Rotterdam en van de Verenigde Stofzuigerfabrieken NV te Leeuwarden (VSF), had zitting in het Bestuur van de Technische school Voorbrug, hield toezicht op het Middelbaar Onderwijs, was lid van de Commissie Public Relations van de FME (Federatie Metaal en Elektrotechniek), was lid van de Commissie Giften van het Nederlandse Rode Kruis, was bestuurder van het Centraal bureau bescherming van de Radiohandel en lid van het bestuur Bedrijfsregelingen van de BEMA.

De heer Gussenhoven was gehuwd met Mevrouw J. Gussenhoven-van der Heem (dochter van P.H.J. van der Heem) en is overleden op 25 maart 1972, het echtpaar had drie kinderen.

L.C.M.J. Gussenhoven, film 20 september 1947.


F. DE HARTOG

Frans is geboren te Heemstede en deed in 1928 eindexamen HTS afdeling werktuigbouw te Amsterdam. Werkte daarna in Nederland, Duitsland, Zwitserland en de Verenigde Staten. Daarna is hij door Lindeteves - Stokvis uitgezonden naar de vestiging in Soerabaya. In 1938 werd hij vertegenwoordiger in Japan. In 1941 werd hij krijgsgevangene eerst in Nederlands Indië later in Japan. In 1947 werd de heer de Hartog in Japan economisch adviseur van de Nederlandse Militaire missie en bouwde hij opnieuw voor Lindeteves in Japan een export organisatie op. In 1952 keerde hij naar Nederland terug. Werd daar in 1955 directeur van Lindeteves speciaal belast met de gang van zaken in Zuid Amerika en het Verre en Nabije Oosten. Hij was vanaf 1 januari 1961 werkzaam bij de vennootschap als directeur verkoop buitenland. Frans, oudere broer van de schrijver Jan de Hartog, was gehuwd met mevrouw N. de Hartog-de Balbian Verster. Oudste zoon van Arnold Hendrik de Hartog, hoogleraar theologie en apologie van het Christendom aan de Universiteit van Amsterdam (en befaamd redenaar) en Utrecht en J.LG. de Hartog-Meyjes, schrijfster.
speech en foto opening fabriek in Sneek 11 juni 1964.

G. VAN VLIET

Gérard van Vliet kwam al in dienst in 1928 en werd onderdirecteur in 1940 en later directeur, verantwoordelijk voor de administratie van van der Heem NV. en is in 1946 ook directeur van de bedrijven in Utrecht geweest vlak na de aankoop. Gérard is geboren op 19 februari 1902 in Rotterdam en overleden in Bosch en Duin op 8 juni 1978.


J. SMIT
Trad op 1 juli 1935 op 27 jarige leeftijd in dienst bij van der Heem & Bloemsma NV. in de functie van assistent inkoper, na eerst enkele jaren bij Stokvis te hebben gewerkt. Werd op 28 november 1940 zelfstandig belast met de inkoop met de titel van bijzonder procuratiehouder. Op 23 mei 1958 werd hij benoemd tot onderdirecteur. Arie is geboren in 1908 en overleden 14 augustus 1999 en is gehuwd geweest met Riek Smit-Seleski.


A. CRONHEIM

Geboren 18 maart 1896 en overleden 18 oktober 1982, was gehuwd met mevrouw I. Cronheim-Rosenbaum, directeur belast met de verkoop in het buitenland .


Ir. J. PEELEN

De heer Peelen was directeur van de fabriek in Sneek. Hij is geboren in 1924 en overleden op 14 juli 2014.